Estació de treball global enNeuropsicologíaNeurologíaNeuropsiquiatríaLogopedia

Test Barcelona Estació de Treball

Actuació i ampliació online del projecte "Programa Integrat d'Exploració Neuropsicológica-Test Barcelona".

Instrument global de gestió i exploració neuropsicológica organitzat modularment.

Automatitza totes les funcionalitats necessàries per la evaluació i el diagnòstic neuropsicològics.

Avanç conceptual i tecnologic imprescindible per la clínica, la investigació i la docència.

Pròxim llançamentTest-Barcelona II