Informació i formulari de subscripció a l'estació de treball


- Llegeixi detingudament els documents d'informació i després segueixi els passos indicats a continuació.
- Si té dubtes contacti amb info@test-barcelona.com

Informació

Usuaris - Recurs exclusiu per a clínics i investigadors titulats amb competència en l'àmbit de l'exploració neuropsicològica i les funcionalitats del sistema.
- Equips multidisciplinaris (unitats de demència, epilèpsia, esclerosi múltiple, TCE, neurocirurgia, psiquiatria, etc.)
Condicions d'ús - El sol·licitant haurà d'acceptar els advertiments, els avisos legals i les condicions d'ús (apartat 1 del formulari)
- Accedir a les condicions d'ús
Responsable del centre - Persona que realitza la subscripció del centre (apartat 2 del formulari).
- El responsable del centre donarà accés als altres usuaris (segons un nombre contractat) sota la seva pròpia responsabilitat.
Tipus de centres - Públics i privats amb un responsable i diversos usuaris o unipersonals (apartat 3 del formularis)
Dades del centre - Detalls sobre el centre (apartat 4 del formulari). Nom, ubicació, dades de contacte, etc.
Tipus de subscripció Drets d'inscripció: La subscripció depèn del tipus de centre i el nombre d'usuaris requerits (apartat 5 del formulari).
- Accedir a la taula de condicions anuals.
Forma de pagament - Esculli la forma de pagament. Contacti amb info@test-barcelona.com per aclariments. (apartat 6 del formulari).

Procés de subscripció

1 - Acceptació de les condicions d'ús
- Llegeixi els documents sobre confidencialitat i condicions d'ús. Ha d'acceptar les condicions
2 - Dades personals del responsable del centre
- Empleni les dades del responsable que es farà càrrec del centre (gestor)
3 - Tipus de centre
- Defineixi si el centre és privat o públic, o si és una consulta privada personal (individual)
4 - Dades del centre
- Empleni les dades indicades (condicionarà el tipus de subscripció)
5 - Tipus de subscripció
- Esculli l'opció. Vegi prèviament les taules de condicions
6 - Forma de pagament
- Empleni la forma de pagament escollida

Subscripció completada

Rebrà una notificació per correu
L'alta no és immediata
Després de la comprovació de totes les dades rebrà un correu amb els codis per accedir a l'ESTACIÓ DE TREBALL

Accedir al procés de subscripció